Hur ser resan ut fram till idag?

Värmevärden och Advens gemensamma resa påbörjades hösten år 2020 och under 2021 kom vår nya koncernledning, organisation och gemensamma strategi på plats. När vi nu går samman i det gemensamma namnet och varumärket Adven, når vi ännu en viktig milstolpe i vår ambition att bli den ledande partnern i energiomställningen.

Visa fler frågor och svar