Hur kommer det sig att ni höjer mer än andra fjärrvärmenät i området?

Alla nät har olika förutsättningar och många faktorer påverkar prissättningen; olika typer av bränslemix, storlek på nät, avfalls-eller spillvärmeanvändning, om anläggningen kan producera el till försäljning och så vidare. Vår prisnivå är i linje med inflation för att följa övriga ekonomin så nära som möjligt, samtidigt som kostnadssidan på energi ökat betydligt mer.

Visa fler frågor och svar