Hur justerar jag värmen i vår fastighet?

Till fjärrvärmecentralen hör en reglercentral. Där kan du ställa in den reglerkurva som styr temperaturen i fastigheten. Framledningstemperaturen till elementen är beroende av utomhustemperaturen, ju kallare utomhustemperatur desto högre är temperaturen på det vatten som skickas ut till fastighetens element. En sänkning av reglerkurvan med 3-4 grader motsvarar en sänkning av inomhustemperaturen med ca 1 grad, vilket i sin tur ger en energibesparing på 5-6 %. I en reglercentral för större fastigheter (ej villor) kan du även ställa in temperaturen på tappvarmvattnet. Om dina element är utrustade med termostatventiler, kan du ytterligare anpassa temperaturen i varje rum individuellt.

Visa fler frågor och svar