Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen kommer till din fastighet i form av vatten som värmts upp i vårt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i välisolerade rör under mark till fjärrvärmecentralen i din fastighet. I den finns två värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till fastighetens egna värmesystem för element och varmvatten i kranarna. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och transporteras ut på nytt.

Visa fler frågor och svar