Det droppar vatten ur vår fjärrvärmecentral, vad gör jag?

Varifrån droppar det? Om det droppar från fjärrvärmemätaren eller från ventilerna i väggen så ring vår felanmälan, tel 0200-75 16 66. Vi kommer att skicka ut en tekniker till dig som åtgärdar felet. Om det däremot droppar från någon annan del av fjärrvärmecentralen, vänligen kontakta din lokala VVS-firma. Osäker på vilken del som är vilken? Här hittar du manualerna till de vanligaste fjärrvärmecentralerna.

Visa fler frågor och svar