Blir jag bunden till fjärrvärme?

Nej, du har möjligheten att när som helst säga upp ditt avtal med tre månaders uppsägningstid och välja en annan uppvärmningsform. Däremot är du bunden till Värmevärden så till vida att vi är det enda fjärrvärmebolag som idag levererar fjärrvärme på den ort där din fastighet finns.

Visa fler frågor och svar