Kan fjärrvärmeleveransen avbrytas hursomhelst?

En fjärrvärmeleverantör har rätt att avbryta leveransen av fjärrvärme. Bland annat för att undvika personskada, eller sakskada, för att bygga ut fjärrvärmenätet eller för att uppnå en god leveranssäkerhet. Vår målsättning är att informera om avbrott eller driftstörningar i så god tid som möjligt. Inträffar emellertid t.ex. ett läckage är det inte möjligt att informera i förväg. Information om planerade och akuta avbrott av fjärrvärmeleveransen finner du på startsidan

På Mina sidor kan du registrera dig för kostnadsfri och automatisk avbrottsavisering via SMS och/eller e-post.

Visa fler frågor och svar