Från och med årsskiftet 2012/2013 kommer du som kund hos Värmevärden att få fakturor med svartvit logotype. Värmevärden har upphandlat tjänsten fakturautskrift av en byrå och i samband med det funnit att det är både effektivare och mindre miljöbelastande att skriva ut fakturorna endast i svartvitt.

Kundservice

Se fler nyheter