2022-04-04 10:39
Långsiktiga samarbeten lönar sig

I förra veckan delade Värmevärden Siljan ABs delägare, Dala Energi AB, med sig av varma ord kring vårt samarbete i deras bokslutskommuniké. ” Synergierna genom…

2021-05-11 7:46
Vår hållbarhetspresentation 2020

Fjärrvärme är den i särklass vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och är på god väg att vara helt fossilfri, men utmaningen stannar inte där.– Fjärrvärme produceras…

2021-04-08 9:08
Vi måste cirkulera mera!

“Fjärr-och kraftvärmens roll ur mitt perspektiv, i en cirkulär ekonomi är att den kan avgifta kretsloppet så att det kan ta hand om det vi…