2021-04-08 9:08
Vi måste cirkulera mera!

“Fjärr-och kraftvärmens roll ur mitt perspektiv, i en cirkulär ekonomi är att den kan avgifta kretsloppet så att det kan ta hand om det vi…

2020-10-20 15:24
Stabila priser i oroliga tider

Många påverkas av den rådande Coronapandemin och i oroliga tider är det extra viktigt med stabilitet. Därför gör vi endast mindre prisjusteringar inför 2021. I…

2020-06-11 16:12
Läs vår hållbarhetspresentation

Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige.– Många tänker inte på fjärrvärme….