2021-04-08 9:08
Vi måste cirkulera mera!

“Fjärr-och kraftvärmens roll ur mitt perspektiv, i en cirkulär ekonomi är att den kan avgifta kretsloppet så att det kan ta hand om det vi…

2020-12-22 12:05
Ny bänk värmer flanörer i Hudiksvall

Nu kan alla som går längs strandpromenaden i Hudiksvall värma sig vid Djupedsverket. Vid anläggningen står en bänk som värms upp av spillvatten från fjärrvärmeproduktionen….

2020-12-09 16:12
Nya funktioner i förbrukningsstatistiken

Vi kan nu presentera två nya funktioner gällande förbrukningsstatistiken på Mina sidor; utomhustemperatur vid förbrukningstillfället och massexport av statistik till en rådatafil. Nytt för december…

2020-12-04 15:08
Vi ger bort rent vatten i jul!

Är det något som har blivit tydligare i år så är det att hela världen sitter ihop. Vad vi gör i Sverige påverkar hur andra…

2020-11-03 11:29
Webbföreläsning med Sofia Meurk

Måndag den 9 november kl. 18.00-19.00 livesänder vi en föreläsning för våra kunder med Sofia Meurk från Omreda, som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att renovera långsiktigt…

2020-10-20 15:24
Stabila priser i oroliga tider

Många påverkas av den rådande Coronapandemin och i oroliga tider är det extra viktigt med stabilitet. Därför gör vi endast mindre prisjusteringar inför 2021. I…