I Avesta pågår just nu två stora byggprojekt på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Gamla Byn. Dels är det flerbostadshus med ett sjuttiotal nya lägenheter på Badhustomten, dels är det en ny skolbyggnad för årskurs 1-6 med nytt storkök till Skogsbo skola. Skolan ska vara inflyttningsklar till höstterminen 2021. Både skolan och bostadshusen kommer att värmas med hållbar fjärrvärme från Värmevärden.

Se fler nyheter