Allt fler väljer fjärrvärme som uppvärmningsform. Ett exempel är Akka Egendom som äger hyreshus runt om i landet och ansluter fler av sina bostäder till fjärrvärme.
– Vi vill minska vår användning av fossila bränslen, säger Mats Bard, teknisk förvaltare på Akka Egendom, som har inlett ett nytt samarbete med Värmevärden.

Akka Egendom äger hyreshus i södra och mellersta Sverige och har ett bestånd på cirka 3 200 lägenheter. De ansluter allt fler hus till fjärrvärme och merparten av de 258 lägenheterna i Kristinehamn värms nu upp med fjärrvärme i samarbete med Värmevärden/Kristinehamns värme. Dessutom håller man på att ansluta ytterligare 30 lägenheter i Grums till fjärrvärme.

– Eftersom vi vill minska vår användning av fossila bränslen, så var det ett enkelt val att byta till fjärrvärme. I Grums hade vi exempelvis en utsliten pelletspanna som värmdes upp med pellets, men när pelletspannan inte räckte till användes olja och det ville vi komma ifrån. Dessutom är det mycket enklare att hantera fjärrvärme och det blir färre driftsstörningar, säger Mats Bard.

Intresset för att satsa på fjärrvärme som uppvärmningsform har ökat.

– Det ett högt tryck på fjärrvärmen på alla våra orter då många har upptäckt att fjärrvärmen är ett bra alternativ som är hållbart, långsiktigt, kostnadseffektivt, driftsäkert och enkelt, säger Stefan Jägerhill, kundansvarig  på Värmevärden.

Se fler nyheter